Co grozi za pracę bez odbycia szkolenia BHP?

Podejmując pracę w nowym miejscu, jednym z naszych obowiązków jest udział w szkoleniu BHP. Regulują to przepisy prawa pracy, gdzie dokładnie powiedziane jest, w jakim celu się to robi, jak często, co powinno być przedmiotem szkolenia oraz jakie są konsekwencje pracy bez niego. Mają one różną formę oraz zakres przekazywanej na nich wiedzy, ale ich głównym celem jest zadbanie o nasze bezpieczeństwo.

Trzeba mieć świadomość, że kodeks pracy wyraźnie podkreśla konieczność przeprowadzania szkoleń dla wszystkich grup pracowników, co ma wspomóc i zapewnić bezpieczne realizowanie przez nich obowiązków na różnych stanowiskach. Przedsiębiorstwa często korzystają w tym zakresie z usług zewnętrznych firm szkoleniowych, co pozwala zaoszczędzić czas i ograniczyć koszty. Jakie są rodzaje tych szkoleń i jakie są skutki pracy bez nich?

 

W jakich szkoleniach należy brać udział?

Bezpieczeństwo i higiena pracy to dział zajmujący się określaniem warunków na konkretnych stanowiskach, ich kontroli i wydawania odpowiednich rekomendacji w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości. Ogromną częścią działu BHP w każdej firmie jest organizowanie szkoleń pracownikom. Kodeks pracy wymaga, aby każdy nowo zatrudniony pracownik odbył szkolenie wstępne. Najlepiej, gdy odbywa się ono pierwszego dnia pracy. Składa się z części ogólnej, która jest pewną instrukcją co do podstawowych zasad panujących w danym zakładzie pracy. Ważną częścią jest instruktaż stanowiskowy, który skupia się już na konkretnym miejscu pracy. Pracownik poznaje procedury obowiązujące w przedsiębiorstwie, sposób użytkowania poszczególnych urządzeń, maszyn i substancji chemicznych, z którymi będzie miał do czynienia na co dzień, ale również dowie się o zagrożeniach związanych z daną pracą. Poznaje metody ich ograniczenia lub wyeliminowania, swoje prawa i obowiązki, ale również przywileje. Kolejnym rodzajem są szkolenia okresowe, które mają swój harmonogram określony przepisami prawa. Pierwsze powinno odbyć się pół roku po zatrudnieniu pracownika. Osoby na stanowiskach robotniczych kolejne szkolenie powinni odbyć w przeciągu trzech lat od dnia zatrudnienia, jeśli wykonują prace w niebezpiecznych warunkach- co roku. Kierownicy i inżynierowie, co pięć lat, pracownicy biurowi co sześć lat. Należy przestrzegać tych terminów, aby zachować ciągłość zatrudnienia.

 

Brak szkolenia BHP- jakie konsekwencje?

Prawo nie dopuszcza możliwości zatrudnienia osoby bez szkolenia BHP. Konsekwencje niewywiązania się z tego obowiązku lub niedotrzymania terminu mogą być dla pracodawcy wyjątkowo dotkliwe. Mandat można dostać za brak szkoleń wstępnych, nieorganizowanie szkoleń okresowych, przesuwanie dat, ale również za brak dokumentacji szkoleniowej oraz błędy podczas jej prowadzenia. Państwowa Inspekcja Pracy ma obowiązek sprawdzić, czy firma przechowuje dokumenty poświadczające niezbędne szkolenia. Kara według przepisów może wynieść od 1 000 zł do 30 000 zł, przy czym dla pracodawców, którzy nagminnie naruszają przepisy BHP, jest ona dotkliwsza. Przy dwukrotnym złamaniu przepisów pracodawca może otrzymać jednorazowy mandat w wysokości 5 000 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, kwoty mogą sięgać od 10 000 zł do 50 000 zł, a w niektórych przypadkach nawet 200 000 zł. Szkolenia to kwestia zdrowia i życia pracowników. Wypadek może zdarzyć się nie tylko w fabryce czy hali, ale również podczas realizowania pracy na stanowisku biurowym. Nie warto ponosić takiego ryzyka i lepiej dotrzymywać wszystkich terminów.