Szkolenie na nalewaki NO TDT

Cysterna

 

Zajmujemy się organizacją oraz przeprowadzaniem kompleksowych kursów napełniania i opróżniania cystern, a w tym szkolenia na nalewaki NO TDT. Kursy mają na celu zapoznanie uczestników z obsługą urządzeń przeznaczonych do napełniania oraz opróżniania zbiorników. Po pozytywnym ukończeniu szkolenia kursanci mają możliwość podejścia do stosownego egzaminu przed komicją Urzędu Nadzoru Technicznego, którego zdanie skutkuje otrzymaniem ważnych bezterminowo uprawnień TDT.

Do kogo kierowana jest oferta szkoleń na nalewaki NO TDT?

Oferta szkoleń na nalewaki NO TDT kierowana jest przede wszystkim do zawodowych kierowców posiadających stosowne uprawnienia z zakresu przewozu niebezpiecznych substancji, którzy chcą ponieść lub rozszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe o możliwość samodzielnego napełniania i opróżniania cystern, a także do pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją substancji niebezpiecznych, którzy na zajmowanym przez siebie stanowisku nadzorują rozlewanie cieczy, gazów lub ciał stałych do zbiorników i cystern.

Warunkiem umożliwiającym podejście do kursu, a także do egzaminu, jest:

  • ukończony 21 rok życia,
  • ukończona szkoła podstawowa lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego,
  • oraz aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi urządzeń, o których traktuje kurs.

Co obejmuje kurs?

Organizowany przez nas kurs napełniania i opróżniania zbiorników pozwoli uczestnikom nabyć niezbędną wiedzę teoretyczną na temat materiałów niebezpiecznych, a w tym ich właściwości fizyczno-chemicznych oraz konstrukcji cystern i nalewaków, zasad ich znakowania czy obsługi. Kursanci dodatkowo zapoznają się również z koniecznymi zasadami bezpieczeństwa i higieny na stanowisku pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń na nalewaki NO TDT. Jednocześnie przypominamy, że nasz Ośrodek organizuje także inne kursy i szkolenia, jak np. kursy na wózki widłowe czy energetyczne.