Kursy energetyczne

Kursy-bhp


Zajmujemy się organizacją oraz przeprowadzaniem kompleksowych kursów energetycznych we Włocławku i okolicach. Do wzięcia udziału w tego typu zajęciach zapraszamy wszystkie chętne osoby powyżej 18 roku życia. Ukończenie szkolenia SEP umożliwia zdobycie stosownych uprawnień kwalifikujących kursantów do pracy z użyciem urządzeń i instalacji związanych z szeroko pojętą energetyką. Jest to jedyna droga do pozyskania stosownych dokumentów uprawniających do wykonywania tych obowiązków. Zatrudnienie pracownika nie posiadającego potwierdzenia ukończenia tego rodzaju szkolenia jest naruszeniem zasad zarówno kodeksu pracy, jak i Ustawy o prawie energetycznym.

Kursy odbywają się w trzech grupach, podzielonych ze względu na rodzaj urządzeń.

  • Grupa 1 – elektryczna, traktująca o urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię elektryczną.
  • Grupa 2 – cieplna, traktująca o urządzeniach wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeniach energetycznych tej grupy.
  • Grupa 3 – gazowa, traktująca o urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących oraz zużywających paliwa gazowe.

Ważność uprawnień energetycznych w zdecydowanej większości przypadków wynosi 5 lat i po tym czasie konieczne jest ich odnowienie. Stały rozwój urządzeń energetycznych wymaga poszerzania swojej wiedzy oraz nabywania nowych kompetencji wśród pracowników.

Egzamin przed Komisją Energetyczną

Pozytywne ukończenie szkolenia sprawia, że kursant jest odpowiednio przygotowany do przystąpienia do egzaminu przed Komisją Energetyczną, która zajmuje się wystawianiem stosownych uprawnień SEP. Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej. Wyznaczone do jego przeprowadzenia osoby sprawdzają wiedzę oraz umiejętności, które wymagane są podczas pracy na stanowiskach eksploatacji (E) i/lub dozoru (D) instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz gazowych.

Zapraszamy do kontaktu oraz skorzystania z naszej oferty kursów energetycznych. Jednocześnie przypominamy, że nasz Ośrodek organizuje także inne kursy i szkolenia, jak np. kursy BHP, kwalifikacyjne i zawodowe.