Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kursy komputerowe

 

Zajmujemy się organizacją oraz przeprowadzaniem kompleksowych kwalifikacyjnych kursów zawodowych przygotowujących do egzaminu na czeladnika lub mistrza różnych zawodów. W zależności od wybranej przez kursantów profesji tok kursu jest różny i dostosowany indywidualnie do konkretnych potrzeb uczestników. Tematyka oraz czas trwania poszczególnych kursów uzależnione są od wybranego zawodu oraz stopnia zawodowego. Zapraszamy wszystkie chętne osoby zamieszkałe we Włocławku i okolicach.

Czym są kursy kwalifikacyjne?

Kursy kwalifikacyjne to rodzaj pozaszkolnego kształcenia osób dorosłych, które zainteresowane są uzupełnieniem swojej wiedzy i kwalifikacji. Kurs taki pozwala udoskonalić posiadane już umiejętności, a także przygotować uczestników do zdobycia nowego zawodu. Podobnie jak kursy zawodowe, tego typu szkolenia służą wsparciu rozwoju kariery zawodowej kursantów. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych ekspertów zgodnie z tokiem nauczania, który uwzględniony jest w podstawie programowej dla kształcenia zawodowego w zakresie jednej kwalifikacji.

Co można zyskać dzięki ukończeniu kursu?

Kursy kwalifikacyjne zawodowe są najlepszym możliwym przygotowaniem do egzaminu zawodowego. Pomyślne ukończenie szkolenia uprawnia uczestnika do odebrania odpowiedniego zaświadczenia informującego o jego zakończeniu. Dzięki takiemu dokumentowi może on zacząć przygotowywać się do egzaminu przed właściwą Komisją Izby Rzemieślniczej. Po pomyślnym zdaniu egzaminu osoba taka jest uprawniona do otrzymania stopnia czeladnika lub mistrza we właściwym zawodzie.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Wszelkich szczegółowych informacji na temat rodzajów zawodów, czasu trwania czy terminów z chęcią udzielimy po uprzednim kontakcie mailowym lub telefonicznym.