Kursy BHP

Kursy bhp

 

Zajmujemy się organizacją oraz przeprowadzaniem kompleksowych kursów BHP, a w tym okresowych szkoleń BHP dla pracodawców i pracowników zatrudnionych w danej firmie czy przedsiębiorstwie zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. W zależności od rodzaju kursu czas potrzebny na jego przeprowadzenie oraz ważność zaświadczeń potwierdzających jego odbycie są różne. Swoją ofertę kierujemy do osób zamieszkałych we Włocławku oraz okolicach.

Współpracujący z nami eksperci, którzy prowadzą kursy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, to doświadczeni specjaliści odznaczający się dużą wiedzą oraz potrzebnymi kwalifikacjami do przeprowadzania tego typu szkoleń. Dzięki stosowaniu przez nas innowacyjnych technik i metod nauczania, kursanci w szybki oraz przystępny sposób są w stanie przyswoić nową wiedzę i umiejętności.

Nasi specjaliści z dziedziny BHP prowadzą szkolenia dla:

  • dla kadry kierowniczej i pracodawców: szkolenie trwa 16 godzin, wystawiane zaświadczenie jest ważne przez 5 lat;
  • dla stanowisk robotniczych: szkolenie trwa 8 godzin, wystawiane zaświadczenie jest ważne od roku do 3 lat;
  • dla stanowisk administracyjno-biurowych: szkolenie trwa 8 godzin, wystawiane zaświadczenie jest ważne przez 8 lat;
  • dla służb BHP: szkolenie trwa 32 godzin, wystawiane zaświadczenie jest ważne przez 5 lat.

Czym są kursy BHP?

Kursy BHP to obowiązkowe szkolenia dla pracowników obejmujące cały zakres zasad, których musi on przestrzegać podczas pracy na określonym stanowisku. W zależności od stażu pracy pracownicy przechodzą szkolenia wstępne oraz okresowe. W ramach tych pierwszych nowa osoba zatrudniona w danej firmie zapoznaje się z ogólnymi normami obowiązującymi w przedsiębiorstwie, a także zasadami pracy na konkretnym stanowisku, które obejmuje. Bez zaliczenia przez niego kursu BHP firma nie może zatrudnić danej osoby.

Celem wstępnego szkolenia jest dostarczenie nowemu pracownikowi niezbędnych informacji i umiejętności, które będą pomocne w wykonywaniu jego codziennych obowiązków. Uzyskana wiedza pozwala na wykonywanie funkcji służbowych z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także unikanie niebezpiecznych zagrożeń występujących na konkretnym stanowisku.