Czym zajmuje się służba BHP i kiedy musi być powołana?

Kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy są najważniejsze w każdym przedsiębiorstwie. Właściciele firm muszą dopilnować, aby stanowiska pracy spełniały odpowiednie wymagania. Oprócz tego konieczna jest też organizacja kursów BHP dla pracowników. W niektórych firmach musi zostać powołana służba BHP. Czym się zajmują takie osoby i w których przedsiębiorstwach służba BHP musi funkcjonować?

 

Co to jest służba BHP? 

Wielu przedsiębiorców ma obowiązek powołania służby BHP w swojej firmie. Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 2 września 1997 roku. Taki zespół jest odpowiedzialny za doradzanie, nadzór i kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Mowa tutaj nie tylko o pracownikach, ale również o kadrze zarządzającej. Jak się okazuje, przeprowadzanie kursów BHP to w wielu przypadkach niejedyny obowiązek nakładany na pracodawców. Właśnie dlatego omawiana służba BHP jest odpowiedzialna również za identyfikację zagrożeń zawodowych oraz przeciwdziałanie możliwości ich oddziaływania na pracowników.

Mowa tutaj o takich działaniach, które eliminują czy minimalizują zagrożenia.  Do obowiązków służby BHP należy też opiniowanie instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach, opracowywanie analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, propozycji, które mogą poprawić te warunki czy tworzenie planów modernizacji zakładu. Ponadto w razie wypadku służba BHP bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn, a także opracowaniu wniosków i kontrola ich realizacji.

 

Kiedy pracodawca musi powołać służbę BHP? 

Najważniejszym kryterium, jeśli chodzi o obowiązek powołania służby BHP, jest to, że w firmie musi być zatrudnionych powyżej 100 osób. Oprócz tego, na każde 600 zatrudnionych osób musi przypadać co najmniej 1 pełnoetatowy specjalista. W przypadku firm, które liczą do 100 osób, obowiązki służby BHP może pełnić przeszkolony pracownik, jednak przedsiębiorcy często decydują się na zatrudnienie osoby z firmy zewnętrznej.

Niezależnie od tego, czy obowiązki służby BHP pełni pracownik, pracodawca czy może osoba niezależna, niezwykle ważne jest, aby była komunikatywna i kompetentna, ponieważ to właśnie od niej zależy wiele kwestii związanych z bezpieczeństwem w firmie.