Dla kogo są przeznaczone szkolenia i uprawnienia energetyczne G2?

Praca w sektorze energetycznym, ciepłowniczym oraz gazowym wiąże się z koniecznością zdobycia stosownych kwalifikacji czy certyfikatów. Mowa tutaj przede wszystkim o uprawnieniach dotyczących urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych. Zaliczamy do nich na przykład szkolenia i uprawnienia energetyczne G2. Na czym dokładnie polegają i dla kogo są przeznaczone?

 

Czego można się nauczyć na kursie G2 i na jak długo są wydawane uprawnienia?

Do naszej firmy prowadzącej kursy energetyczne we Wrocławiu często zgłaszają się osoby, które chcą zdobyć stosowne uprawnienia, aby móc podjąć pracę w sektorze energetycznym czy ciepłowniczym. Zajęcia odbywają się w trzech grupach. Jeśli chodzi o omawianą grupę drugą, to mamy tutaj do czynienia z grupą cieplną, traktującą o urządzeniach wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeniach energetycznych tej grupy. Uczestnicy kursu zdobywają przede wszystkim wiedzę z zakresu prawa energetycznego i przepisów BHP.

Oprócz tego uczą się też o zagrożeniach, które mogą się pojawić podczas obsługi kotła, obsługi turbin  parowych, sieci cieplnych, pomp, dmuchaw, sprężarek czy urządzeń do transportu i składowania paliw.  Należy podkreślić, że urządzenia energetyczne stale się rozwijają, dlatego najczęściej ważność omawianych uprawnień energetycznych wynosi 5 lat, a następnie trzeba je odnowić.

 

Kto powinien się zapisać na szkolenie energetyczne G2?

Jak już wspomnieliśmy, istnieją trzy grupy szkoleń energetycznych. Jeśli chodzi o omawianą grupę G2, to kurs przyda się osobom, które chcą się zająć eksploatacją i dozorem urządzeń instalacji i sieci cieplnych, które wytwarzają, przesyłają, przetwarzają i zużywają ciepło. W praktyce oznacza to, że uprawnienia będą niezbędne dla tych, którzy chcą rozwinąć albo rozpocząć karierę jako monter instalacji grzewczych, serwisant, palacz kotłowy albo instalator. Co ważne, aby zapisać się na kurs SEP, trzeba być pełnoletnim oraz mieć co najmniej podstawowe wykształcenie.