Jak przebiega egzamin UDT na wózki widłowe?

Jednym z urządzeń, które znacząco usprawniają pracę w różnego rodzaju magazynach czy halach produkcyjnych są wózki podnośnikowe zwane również wózkami widłowymi. Są przeznaczone do transportu bliskiego i wykorzystuje się je do przewożenia materiałów o dużej masie, które najczęściej są umieszczone na specjalnie przystosowanych do tego paletach. Z uwagi na to, że korzystanie z wózka widłowego wiąże się z dużą odpowiedzialnością i licznymi ryzykami, operatorzy muszą najpierw zdać egzamin UDT. Jak przebiega?

 

Jak wygląda egzamin teoretyczny UDT? 

Osoby, które przychodzą do naszego Ośrodka Kształcenia Zawodowego w celu odbycia kursu na wózki widłowe we Włocławku, muszą przystąpić do egzaminu UDT, który jest przeprowadzany przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego.  Egzamin składa się z dwóch części. Pierwszą z nich jest część teoretyczna, podobnie jak w przypadku egzaminu na prawo jazdy. Test składa się z 15 pytań jednokrotnego wyboru. Aby go zaliczyć, należy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 11 pytań. Ich zakres jest następujący:

  • kwestie teoretyczne związane z obsługą wózka widłowego,
  • przepisy z zakresu dozoru technicznego,
  • przepisy BHP,
  • budowa wózka widłowego,
  • wymagania, które musi spełniać operator,
  • diagramy udźwigu.

Co ważne, zaliczenie części teoretycznej jest niezbędne, aby móc przystąpić do części praktycznej.

 

Jak przebiega część praktyczna? 

Kursanci, którzy zaliczyli teoretyczną część egzaminu UDT na wózki widłowe, mogą przejść do części praktycznej. Na tym etapie sprawdzane są praktyczne umiejętności obsługi wózka, które są niezbędne do podjęcia pracy. Ta część trwa około godziny, a egzaminator sprawdza przede wszystkim:

  • czy egzaminowany w odpowiedni sposób rozpoczyna pracę z wózkiem,
  • czy egzaminowany potrafi bezpiecznie i płynnie obsługiwać wózek,
  • czy egzaminowany poprawnie podejmuje i odstawia ładunki.

Właśnie dlatego podczas egzaminu praktycznego należy między innymi pokonać określoną trasę, podczas której konieczne jest wykonanie manewrów skrętów, cofania czy zawracania. Ponadto podczas egzaminu oceniane jest też przestrzeganie zasad BHP. Decyzja o wyniku jest wydawana od razu po zakończeniu egzaminu. Jeżeli okaże się pozytywna, to egzaminowany musi zaczekać kilka tygodni na wydanie dokumentu.