Jakie kursy energetyczne zaliczamy do grupy 3?

Aby wykonywać niektóre zawody, konieczne jest zdobycie stosownych uprawnień. Dziś dowiesz się, czym są kursy energetyczne SEP z grupy 3.

 

Uprawnienia G3 – czym są i co dają?

Najprościej mówiąc, kursy energetyczne dzielą się na 3 grupy. Trzecia z nich zwana jest gazową. Taki kurs muszą odbyć osoby, które chcą obsługiwać urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące oraz zużywające paliwa gazowe. Jest to zupełnie niezbędne, aby móc legalnie wykonywać pracę polegającą na tego rodzaju eksploatacji lub dozorze.

Wyżej wymienione czynności może wykonywać wyłącznie osoba, która pomyślnie zda egzamin państwowy na gazownika. Potwierdzenie kwalifikacji otwiera zaś drogę zarówno do zatrudnienia, jak i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Jak zdobyć uprawnienia SEP grupy 3?

Jak już zostało wspomniane, niezbędne jest zdanie egzaminu państwowego. Należy mieć jednak na uwadze, że praca gazownika jest bardzo odpowiedzialna, toteż uzyskanie pozytywnego wyniku wcale nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Z tego względu niezbędne jest uprzednie przygotowanie zarówno w wymiarze praktycznym, jak i teoretycznym, co potwierdzi tzw. świadectwo kwalifikacyjne.

Przeprowadzając kursy energetyczne we Włocławku i okolicach, zauważamy, że znacząco zwiększa się zainteresowanie zawodem gazownika. Ze swojej strony oferujemy kompleksowe przygotowanie zgodne z aktualnymi wymogami i rozwojem energetycznym. Pozytywne ukończenie kursu to świetny fundament to pomyślnego wyniku egzaminu przed Komisją Energetyczną.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że otrzymane uprawnienia nie są bezterminowe. Co do zasady, ich ważność trwa 5 lat. W praktyce oznacza to, że trzeba dokonać odnowienia. Wynika to oczywiście ze zmian i rozwoju urządzeń gazowych.