Jakie kwalifikacje musi posiadać kierowca wózka widłowego?

Od 10 sierpnia 2018 roku obowiązują całkowicie nowe przepisy dotyczące wózków widłowych oraz uprawnień do ich prowadzenia. Wszystko to znajduje się przede wszystkim w zapisach Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r., które dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz w nowelizacji tego rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r., czyli Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r., które zmienia wcześniejsze rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. 

W rozporządzeniu tym wyróżniamy następujące typy wózków widłowych ze względu na ich napęd:

  • wózki z napędem silnikowym;
  • wózki z napędem elektrycznym;
  • wózki z napędem spalinowym;
  • wózki z napędem spalinowo-elektrycznym;

 

Uprawnienia na wózki podnośnikowe oraz pozostałe

Jeżeli chodzi o kwalifikacje dotyczące prowadzenia oraz użytkowania jezdniowych wózków podnośnikowych, to dzielimy je na dwie kategorie. Pierwsza z nich wymaga kursu na wózki widłowe. Aby móc wziąć w nim udział, kandydat na operatora musi:

  • mieć ukończone 18 lat;
  • posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych (które wydawane jest na podstawie aktualnych przepisów dotyczących sposobu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu, w jaki przedłużane są te zaświadczenia kwalifikacyjne) lub posiadać uprawnienia operatora ciężkich maszyn budowlanych i drogowych bądź książkę operatora maszyn roboczych wraz ze wpisem dotyczącym obsługi wózków podnośnikowych, 
  • posiadać stosowne badania lekarskie i psychologiczne, które potwierdzają predyspozycje do kierowania wybranym sprzętem. 

Do obsługi pozostałych wózków jezdniowych kwalifikują się z kolei osoby, które:

  • posiadają zaświadczenia z Urzędu Dozoru Technicznego dotyczące ukończenia kursu, który określa nabyte umiejętności oraz wiedzę z zakresu obsługi danego wózka widłowego;
  • posiadają dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi lub pojazdami silnikowymi z naczepą (lub przyczepą);
  • spełniają warunki dotyczące obsługi wózka jezdniowego z podnośnikiem.