Kto może być zwolniony ze szkolenia okresowego BHP?

Nie jest tajemnicą, że prawo zmienia się bardzo często. Dotyczy to również Kodeksu pracy, którego nowelizacja z 2019 roku nieco znacząco zmodyfikowała zasady odbywania szkoleń BHP przez pracowników. Do tego momentu konieczne było regularne odświeżanie wiedzy przez wszystkich zatrudnionych. Czy wiesz, jak obecnie wygląda to zagadnienie?

 

Którzy pracownicy nie muszą odbywać okresowego szkolenia BHP?

Prawo przewiduje, że ze zwolnienia mogą skorzystać tacy zatrudnieni, dla których stanowiska ustalono nie wyższą niż 3 kategorię ryzyka. Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to zwolnienie zupełnie obligatoryjne. Pracodawca może bowiem zadecydować, że pomimo przynależności pracownika do wspomnianej grupy, ma on odbywać okresowe szkolenia. Często wynika to ze specyfiki funkcjonowania danego przedsiębiorstwa.

Prowadzimy kursy BHP we Włocławku, dlatego zapraszamy Cię do skorzystania z naszych usług. Stosujemy skuteczne i przystępne metody przekazywania wiedzy, dzięki czemu kursanci szybko przyswajają nowe informacje i umiejętności. Szkolimy zatrudnionych na wszelkich stanowiskach, dbając o najwyższą jakość naszych kursów.

 

Stanowiska pracy korzystające ze zwolnienia z okresowego szkolenia BHP

Jak już zostało wspomniane, zwolnienie przysługuje trzem pierwszym kategoriom ryzyka, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Jest ich wiele, jednak gwoli przykładu można wskazać m.in.:

  • działalność finansową i ubezpieczeniową,
  • działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
  • działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości,
  • działalność związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją,
  • produkcję komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
  • produkcję odzieży,
  • informację i komunikację,
  • edukację.