Mistrz i czeladnik. Tryby uzyskiwania kwalifikacji rzemieślniczych

Szybkie zmiany na rynku pracy sprawiają, że wysokie kwalifikacje zawodowe są ważnym atutem każdego człowieka. Stanowią warunek zdobycia dobrego stanowiska i spełniania się w pracy, którą się lubi. Dlatego od lat podkreśla się konieczność dokształcania się, a także potwierdzania wiedzy i umiejętności poprzez państwowe egzaminy zawodowe w wybranym zawodzie. Sprawdź, jakie są warunki zdobycia tytułu czeladnika i mistrza!

 

Jak zdobyć tytuł czeladnika?

Do egzaminu czeladniczego może przystąpić osoba, która spełni określone warunki, wymienione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Wśród tych wymogów wymienia się np.:

  • ukończenie nauki zawodu u rzemieślnika i kształcenie teoretyczne w szkole lub formach pozaszkolnych,
  • zdobycie świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i ukończenie kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej, dotyczącego danego zawodu,
  • co najmniej trzyletnie zatrudnienie w zawodzie.

Do ubiegania się o tytuł czeladniczy uprawniają również organizowane przez nas kursy kwalifikacyjne zawodowe we Włocławku. Są one popularną formą pozaszkolnego kształcenia osób dorosłych, które przygotowuje do egzaminu przed Komisją Izby Rzemieślniczej.

 

Warunki zdobycia tytułu mistrza

By uzyskać tytuł mistrza, konieczne jest przystąpienie do państwowego egzaminu. Ma on potwierdzić opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu wybranego zawodu. Może być do niego dopuszczona osoba, która może poszczycić się odpowiednim wykształceniem, a także doświadczeniem zawodowym.  Dzięki potwierdzeniu kwalifikacji przedsiębiorca może np. przyjmować uczniów na praktykę zawodową.