Nauka jazdy wózkiem widłowym. Jak wygląda kurs?

Wózek widłowy, albo jak brzmi pełna jego nazwa - wózek jezdniowy podnośnikowy, to kołowy pojazd mechaniczny o napędzie silnikowym przystosowany do przewozu materiałów o znacznej (do kilkudziesięciu ton, zależnie od typu) masie, stosowany w transporcie bliskim i magazynowaniu. Używany jest głównie do prac rozładunkowych w magazynach, portach czy fabrykach. Materiał przeznaczony do transportu przy pomocy wózka widłowego najczęściej umieszcza się na paletach. Jednak jakie trzeba mieć uprawnienia, aby móc prowadzić taki pojazd i jak wyglądają kursy na wózki widłowe?

 

Jaki dokument upoważnia do prowadzenia wózka widłowego?

Według rozporządzenia (Dz.U. Nr 79, poz. 849 z lipca 2001 ze zmianami z lutego 2003 Dz.U. Nr 50, poz. 426), każda osoba obsługująca wózek widłowy musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Najczęściej uprawnienia takie potwierdza legitymacja UDT wystawiana przez Urząd Dozoru Technicznego po zdanym egzaminie państwowym. Uprawnienia takie są aktualnie ważne 5 lub 10 lat w zależności od rodzaju kalifikacji uprawnień.

 

Po co uprawnienia na wózek widłowy?

Zacząć trzeba od tego, że głównym zadaniem operatorów wózka widłowego jest przemieszczanie materiałów w magazynach, składach, fabrykach, placach budowy i innych miejscach pracy. Maszyna ma podnośnik hydrauliczny i widły do przenoszenia ciężkich i dużych przedmiotów. Praca taka może się wydawać łatwa, jednak wymaga ona sporej dozy umiejętności i dyscypliny. Nieodpowiednie dysponowanie wózkiem widłowym może spowodować przewrócenie się półek lub innych powierzchni, na których przechowywane są materiały, co nie tylko generuje znacznie straty finansowe, ale również stanowi realne zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników w danym miejscu. Inną sprawą jest to, że ze względu na swoją konstrukcję wózek widłowy jest narażony na wywrócenie w wyniku niewłaściwego operowania nim. Jeśli dodamy do tego ciężar, jaki może akurat przewozić wózek w momencie wypadku to łatwiej nam zrozumieć, dlaczego uprawnienia do kierowania takim pojazdem są wymagane.

 

Przebieg kursu

Aby przystąpić do egzaminu na operatora wózka widłowego, powinno się odbyć odpowiedni kurs. Aby rozpocząć kurs na operatora wózka widłowego, należy spełnić kilka warunków: mieć ukończone 18 lat, posiadać przynajmniej podstawowe wykształcenie oraz otrzymać zaświadczenie od lekarza o możliwości wykonywania zawodu. W przypadku, kiedy obsługa wózka widłowego będzie wiązała się z wyjazdem sprzętu na ulicę, wymagane jest również posiadanie ważnego prawa jazdy kategorii B (w przypadku wózków jezdniowych specjalizowanych). Sam kurs składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna omawia między innymi kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, które są niezwykle ważne. Z części tej kursant dowie się również, kiedy może odmówić podjęcia pracy ze względu na przykład na nieodpowiedni stan techniczny sprzętu lub niesprzyjające warunki. Wymienione zostaną bowiem nie tylko jego obowiązki, ale również i prawa. Część teoretyczna zakłada także omówienie budowy samego wózka widłowego oraz podstaw jego kontroli technicznej. Czas w tej części szkolenia przeznacza się także na wskazanie różnych rodzajów wózków używanych aktualnie w przemyśle, zasad dotyczących bezpiecznego załadunku, a także zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach. Część praktyczna natomiast zakłada korzystanie ze sprzętu i naukę jego obsługi. Dotyczy ona bezpiecznego przeładunku, załadunku, przenoszenia i podnoszenia ładunków. Przygotowuje także do praktycznej części egzaminu UDT. Po zakończeniu kursu nadchodzi czas na wspomniany wcześniej egzamin państwowy. Większość ośrodków szkoleniowych oferuje swoim kursantom możliwość organizacji egzaminu UDT i załatwienie wszelkich, związanych z nim formalności. Niemniej jednak, istnieje również możliwość niezależnego przeprowadzenia egzaminu. W takim przypadku należy złożyć stosowny wniosek w UDT, ponadto, na czas egzaminu należy zapewnić miejsce do jego przeprowadzenia oraz własny sprzęt.