Różnice między eksploatacją a dozorem w kontekście uprawnień SEP

Od wielu specjalistów wymaga się uprawnień SEP, są one często warunkiem zatrudnienia. Kompetencje te stanowią potwierdzenie odbycia specjalistycznego kursu, są nadawane po zdaniu odpowiedniego egzaminu. Jednak warto pamiętać, że występują znaczące różnice pomiędzy  uprawnieniami eksploatacyjnymi i dozorowymi. Sprawdź jakie!

 

Uprawnienia SEP - eksploatacja

Specjaliści SEP, zatrudnieni na stanowisku eksploatacji, zwykle zajmują się montażem urządzeń, instalacjami i sieciami, a także ich obsługą. Dokonują kontroli oraz pomiarów, dbają o utrzymanie ich dobrego stanu technicznego. Przeprowadzają remonty tych elementów i ich konserwację. Zajmują się również:

  • czynnościami kontrolno-pomiarowymi w urządzeniach, instalacjach oraz sieciach,
  • zabezpieczają prawidłowe funkcjonowanie urządzeń, instalacji i sieci,
  • usuwają wszelkie usterki w urządzeniach, instalacjach oraz sieciach.

Uprawnienia w tym zakresie są niezbędne u osób, które na co dzień wykonują instalacje elektryczne. Jak je zdobyć? Konieczne jest odbycie odpowiedniego kursu oraz zdanie egzaminu. Od lat prowadzimy szkolenia SEP we Włocławku. Zapraszamy!

 

Dozór a uprawnienia SEP

Specjaliści ds. dozoru kontrolują, kierują i nadzorują pracę innych osób, które wykonują prace związane z eksploatacją. Nadzorują ponadto eksploatację i oględziny urządzeń, instalacji oraz sieci. Uprawnienia dozorowe są niezbędne u pracowników technicznych oraz osób odpowiedzialnych za pracę innych. Należy jednak pamiętać, że specjalista, który nadzoruje prace eksploatacyjne innych osób i sam wykonuje takie czynności, powinien posiadać uprawnienia eksplantacji i dozoru.

Uprawnienia dotyczące dozoru oznaczone są jako G1D, G2D i G3D. Potwierdzenie kwalifikacji z tego obszaru pozwalają przygotowywać ekspertyzy, orzeczenia itp.