Uprawnienia G1. Kursy elektryczne od podszewki

Praca elektryka jest odpowiedzialnym zadaniem, którego podejmować się mogą jedynie osoby, które ukończyły odpowiednie kursy za pośrednictwem odpowiedniej placówki, jak Ośrodek Kształcenia Zawodowego OKZ, poświadczone właściwym certyfikatem.

Jest to ważne, ponieważ źle wykonana instalacja elektryczna stwarza realne zagrożenie dla jej użytkowników. Odpowiednie przygotowanie jest zatem ważne, nie tylko po to, aby mieć dyplom, ale przede wszystkim realną i rzetelną wiedzę. Sam wymóg związany z koniecznością uzyskania uprawnień regulowany jest odpowiednimi przepisami, a same uprawnienia SEP dotyczą prac związanych z dozorem oraz eksploatacją sieci instalacji, oraz instalacji elektroenergetycznych, gazowych i cieplnych. Kursy oznaczone G1, dotyczą pracowników zajmujących się jedynie elementami związanymi z elektroenergetyką. W skład uprawnień wchodzi obsługa wszystkiego rodzaju urządzeń prądotwórczych, instalacji oraz sieci – z mocą powyżej 50 kW, o napięciu znamionowy do 1 kV oraz powyżej 1 kV. Uprawnienia pozwalają także na prace przy sieciach elektrycznych oświetlających ulice, elektrycznych urządzeń wykonanych pod kątem przeciwwybuchowym, trakcjach elektrycznych, urządzeniach elektrotermicznych oraz służących do elektrolizy. Pracownik z uprawnieniami G1 może podejmować prace przy urządzeniach zbrojeniowych oraz techniki wojskowej, ochrony granic i ratowniczo-gaśniczych, a także przy aparaturze kontrolno-pomiarowej, z uwzględnieniem pracy przy sterowaniu i zabezpieczaniu instalacji elektrycznej.

 

Kursy od podszewki

Po zakresie uprawnień nie trudno zauważyć, jak rozległą wiedzę oraz umiejętności trzeba nabyć, aby prace przebiegły pomyślnie, urządzenia i instalacje były bezpieczne, a samo działanie nie przyniosło elektrykowi krzywdy. Szkolenia SEP przeprowadzane są raz na pięć lat, co ma za zadanie odświeżyć wiedzę danej osoby oraz upewnić się, że jej nie brakuje. Do kursu podchodzi się po złożeniu wniosku oraz uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Sam egzamin ma formę ustną, a zdany egzamin poświadczony jest świadectwem kwalifikacji. Niezdany egzamin można ponowić, po dokonaniu kolejnej opłaty. Kurs elektryczny, nadający uprawnienia G1, składa się przede wszystkim z bardzo solidnej bazy teoretycznej. Kursant przyswaja w tym czasie wszystkie wymagania związane z przepisami prawa, tak, aby podejmował się tylko i wyłącznie zadań zgodnych z prawem, i wszystkie jego działania były legalne. Drugą część teorii stanowi wiedza odnosząca się do danych urządzeń. Ujęte są wszystkie rodzaje prac, których dana osoba na stanowisku elektryka będzie się podejmować. Uwzględniają one szczegółową charakterystykę sieci, instalacji oraz urządzeń. Omawiane są różne warunki, sytuacje, tak, aby przyszły elektryk był przygotowany na każdą ewentualność. Kursy elektryczne to również przygotowanie praktyczne, które odbywa się pod czujnym okiem szkoleniowca. Ta część ma za zadanie od strony praktycznej przybliżyć tematykę elektryki, pozwalając nabyć faktyczne umiejętności, które wraz z nabytą teorią, dają kursantowi realny fach. Zadaniem kursów elektrycznych jest zarówno zdobycie przez kursantów nowego zawodu, uwzględniając jego przygotowanie praktyczne, jak i teoretyczne, ale również rozszerzeniu posiadanych przez dane osoby umiejętności, pozwalając na uzyskanie tytułu czeladnika lub mistrza zawodu.