Zasady odbywania szkoleń BHP w zakładach pracy

Zasady związane z odbywaniem szkoleń BHP w zakładach pracy określają oczywiście odpowiednie dokumenty prawne. Jednym z nich jest kodeks pracy. Jakie reguły są zawarte w tego rodzaju przepisach? Po pierwsze szkoleniu BHP mogą podlegać tylko te z zatrudnionych osób, które mają odpowiednie kwalifikacje do pracy na danym stanowisku. Chodzi tu zarówno o uprawnienia, które wynikają z ogólnych zasad dotyczących wykonywania konkretnego zajęcia, jak i o wymagania, które ustala sam pracodawca w zakresie, w którym ma możliwość manewru. Wszystkie informacje o obowiązujących zasadach ma obowiązek zapewnić pracodawca w ramach szkolenia, które jest nazywanie szkoleniem wstępnym.

 

Rodzaje szkoleń

Szkolenie wstępne składa się z instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego. Ten pierwszy polega na przeszkoleniu nowo przyjętych pracowników lub praktykantów w zakresie ogólnych zasad związanych z pracą w danym zakładzie. Kursy BHP przeprowadza posiadający odpowiednie uprawnienia instruktor z zewnętrznej firmy lub pracownik zakładu pracy, o ile spełnia wszystkie wymagania stawiane w tym zakresie przez polskie prawo. Może być to albo pracodawca (jeżeli sam ma do czynienia z obowiązkami, jakie będzie musiał wykonywać pracownik), albo ktoś spośród pracowników (jeżeli ma umiejętności, których będzie się wymagać od nowo przyjętej osoby).

Podczas gdy instruktażu ogólnego dokonuje się przed wdrożeniem danego pracownika w działanie firmy, instruktaż stanowiskowy ma miejsce, kiedy pracownik przystępuje do zajęcia ‒ jak sama nazwa wskazuje ‒ określonego stanowiska. Może on zostać przeprowadzony na początku okresu zatrudnienia, ale także i w dalszym jego trakcie, w momencie, kiedy pracownik przechodzi z jednego stanowiska na drugie.

Oprócz szkoleń, które związane są z rozpoczęciem pracy na danym stanowisku, pracodawca ma także obowiązek przeprowadzać szkolenia okresowe. Mają one na celu zaznajomienie pracowników z wszystkimi zmianami, jakie dokonały się w interesującym ich zakresie. Kwestia szkoleń jest szczególnie ważna dla pracowników fizycznych, ponieważ to właśnie oni są najbardziej podatni na obrażenia. Dlatego też prawo stanowi, że dla takich pracowników szkolenia należy przeprowadzać częściej niż dla pracowników administracyjno-biurowych.