Blog

Praca elektryka

Uprawnienia G1. Kursy elektryczne od podszewki

Praca elektryka jest odpowiedzialnym zadaniem, którego podejmować się mogą jedynie osoby, które ukończyły odpowiednie kursy za pośrednictwem odpowiedniej placówki, jak Ośrodek Kształcenia Zawodowego OKZ, poświadczone właściwym certyfikatem.

Czytaj więcej...

Pierwsza pomoc

Jak zdobyć podstawowe umiejętności z zakresu pierwszej pomocy?

Pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, np. nagłego zachorowania lub wypadku. Podstawowym celem jest udzielenie pomocy do czasu przejęcia poszkodowanego przez wykwalifikowany zespół medyczny. Nigdy nie wiemy, kiedy umiejętności ratowania życia i zdrowia ludzkiego okażą się przydatne. Wystarczy krótkie szkolenie, aby być przygotowanym na każdą sytuację.

Czytaj więcej...

Nauka jazdy wózkiem widłowym

Nauka jazdy wózkiem widłowym. Jak wygląda kurs?

Wózek widłowy, albo jak brzmi pełna jego nazwa - wózek jezdniowy podnośnikowy, to kołowy pojazd mechaniczny o napędzie silnikowym przystosowany do przewozu materiałów o znacznej (do kilkudziesięciu ton, zależnie od typu) masie, stosowany w transporcie bliskim i magazynowaniu. Używany jest głównie do prac rozładunkowych w magazynach, portach czy fabrykach. Materiał przeznaczony do transportu przy pomocy wózka widłowego najczęściej umieszcza się na paletach. Jednak jakie trzeba mieć uprawnienia, aby móc prowadzić taki pojazd i jak wyglądają kursy na wózki widłowe?

Czytaj więcej...

szkolenie BHP w zakładzie pracy

Zasady odbywania szkoleń BHP w zakładach pracy

Zasady związane z odbywaniem szkoleń BHP w zakładach pracy określają oczywiście odpowiednie dokumenty prawne. Jednym z nich jest kodeks pracy. Jakie reguły są zawarte w tego rodzaju przepisach? Po pierwsze szkoleniu BHP mogą podlegać tylko te z zatrudnionych osób, które mają odpowiednie kwalifikacje do pracy na danym stanowisku. Chodzi tu zarówno o uprawnienia, które wynikają z ogólnych zasad dotyczących wykonywania konkretnego zajęcia, jak i o wymagania, które ustala sam pracodawca w zakresie, w którym ma możliwość manewru. Wszystkie informacje o obowiązujących zasadach ma obowiązek zapewnić pracodawca w ramach szkolenia, które jest nazywanie szkoleniem wstępnym.

Czytaj więcej...

kierowca wózka widłowego

Jakie kwalifikacje musi posiadać kierowca wózka widłowego?

Od 10 sierpnia 2018 roku obowiązują całkowicie nowe przepisy dotyczące wózków widłowych oraz uprawnień do ich prowadzenia. Wszystko to znajduje się przede wszystkim w zapisach Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r., które dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz w nowelizacji tego rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r., czyli Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r., które zmienia wcześniejsze rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. 

Czytaj więcej...